سفید
بستن

شارژر ديواري تسکو مدل TTC 34

 • نوع درگاه خروجي: USB
 • تعداد درگاه خروجي: 2 عدد

شارژر ديواری تسکو مدل TTC 35 اندروید

 • نوع درگاه خروجي: USB
 • تعداد درگاه خروجي: 2 عدد

شارژر ديواری تسکو مدل TTC 40

 • نوع درگاه خروجي: USB
 • تعداد درگاه خروجي: 3 عدد

شارژر ديواری تسکو مدلTTC 32

 • نوع درگاه خروجي: USB
 • تعداد درگاه خروجي: 2 عدد

شارژر ديواری تسکو مدل TTC 43

 • نوع درگاه خروجي: USB
 • تعداد درگاه خروجي: 4 عدد

شارژر ديواری تسکو مدل TTC 36

 • نوع درگاه خروجي: USB
 • تعداد درگاه خروجي: 2 عدد

شارژر رومیزی تسکو مدل TTC 47

 • نوع درگاه خروجي: USB
 • تعداد درگاه خروجي: 6 عدد

شارژر فندکی تسکو مدل TCG 10

 • قابلیت اتصال و شارژ 2 دستگاه مختلف به طور همزمان
 • شدت جریان خروجی: در مجموع 3.4 آمپر
 • تعداد درگاه خروجي: 2 عدد

شارژر فندکی تسکو مدل TCG 14

 • قابلیت اتصال و شارژ 2 دستگاه مختلف به طور همزمان
 • شدت جریان خروجی: در مجموع 3.1 آمپر
 • تعداد درگاه خروجي: 2 عدد

شارژر فندکی تسکو مدل TCG 15

 • قابلیت اتصال و شارژ 2 دستگاه مختلف به طور همزمان
 • شدت جریان خروجی: در مجموع 3.4 آمپر
 • تعداد درگاه خروجي: 2 عدد

شارژر فندکی تسکو مدل TCG 16

 • قابلیت اتصال و شارژ 3 دستگاه مختلف به طور همزمان
 • شدت جریان خروجی: در مجموع 5.1 آمپر
 • تعداد درگاه خروجي: 3 عدد

شارژر فندکی تسکو مدل TCG 18

 • قابلیت اتصال و شارژ 3 دستگاه مختلف به طور همزمان
 • شدت جریان خروجی: در مجموع 4.8 آمپر
 • تعداد درگاه خروجي: 3 عدد

شارژر فندکی تسکو مدل TCG 6

 • شدت جریان خروجی: در مجموع 3.1 آمپر
 • تعداد درگاه خروجي: 2 عدد

شارژر فندکی تسکو مدل TCG 11

 •  قابلیت اتصال و شارژ دو دستگاه به طور همزمان
 • شدت جریان خروجی: در مجموع 2.4 آمپر
 • تعداد درگاه خروجي: 2 عدد

شارژر فندکی تسکو مدل TCG 5

 • شدت جریان خروجی: 1 آمپر
 • تعداد درگاه خروجي: 2 عدد