مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

کارت حافظه microSDHC سن ديسک Extreme PRO 128GB Class 10

ظرفیت: 32 گیگابایتسرعت خواندن: 48 مگابایت بر ثانیه معادل 320Xاستاندارد سرعت: UHS-I U1,Class 10پشتیبانی از فرمت Full HD

کارت حافظه microSDHC سن ديسک Extreme PRO 64GB Class 10

ظرفیت: 32 گیگابایتسرعت خواندن: 48 مگابایت بر ثانیه معادل 320Xاستاندارد سرعت: UHS-I U1,Class 10پشتیبانی از فرمت Full HD

کارت حافظه microSDHC سن ديسک Extreme PRO 32GB Class 10

ظرفیت: 32 گیگابایتسرعت خواندن: 48 مگابایت بر ثانیه معادل 320Xاستاندارد سرعت: UHS-I U1,Class 10پشتیبانی از فرمت Full HD

کارت حافظه SDXC سن ديسک Ultra 64GB Class 10

ظرفیت: 32 گیگابایتسرعت خواندن: 48 مگابایت بر ثانیه معادل 320Xاستاندارد سرعت: UHS-I U1,Class 10پشتیبانی از فرمت Full HD

کارت حافظه SDHC سن ديسک Ultra 32GB Class 10

ظرفیت: 32 گیگابایتسرعت خواندن: 48 مگابایت بر ثانیه معادل 320Xاستاندارد سرعت: UHS-I U1,Class 10پشتیبانی از فرمت Full HD

کارت حافظه SDHC سن ديسک Ultra 16GB Class 10

ظرفیت: 32 گیگابایت

سرعت خواندن: 48 مگابایت بر ثانیه معادل 320X

استاندارد سرعت: UHS-I U1,Class 10

پشتیبانی از فرمت Full HD

کارت حافظه SDXC سن ديسک Extreme Pro V30 UHS-I 256GB Class 10

ظرفیت: 32 گیگابایتسرعت خواندن: 48 مگابایت بر ثانیه معادل 320Xاستاندارد سرعت: UHS-I U1,Class 10پشتیبانی از فرمت Full HD

کارت حافظه SDXC سن ديسک Extreme Pro V30 UHS-I 128GB Class 10

ظرفیت: 32 گیگابایتسرعت خواندن: 48 مگابایت بر ثانیه معادل 320Xاستاندارد سرعت: UHS-I U1,Class 10پشتیبانی از فرمت Full HD

کارت حافظه SDXC سن ديسک Extreme Pro V30 UHS-I 64GB Class 10

ظرفیت: 32 گیگابایتسرعت خواندن: 48 مگابایت بر ثانیه معادل 320Xاستاندارد سرعت: UHS-I U1,Class 10پشتیبانی از فرمت Full HD

کارت حافظه SDXC سن ديسک Extreme Pro V30 UHS-I 32GB Class 10

ظرفیت: 32 گیگابایتسرعت خواندن: 48 مگابایت بر ثانیه معادل 320Xاستاندارد سرعت: UHS-I U1,Class 10پشتیبانی از فرمت Full HD

کارت حافظه microSDHC سن ديسک Ultra 32GB Class 10

ظرفیت: 32 گیگابایت

سرعت خواندن: 80 مگابایت بر ثانیه معادل 533X

استاندارد سرعت: UHS-I U1,Class 10

پشتیبانی از فرمت Full HD

کارت حافظه microSDHC سن ديسک Ultra 16GB Class 10

ظرفیت: 16 گیگابایت

سرعت خواندن: 48 مگابایت بر ثانیه معادل 320X

استاندارد سرعت: UHS-I U1,Class 10

پشتیبانی از فرمت Full HD