حافظه‌ی رم لپ تاپی ADATA مدل Premier DDR3 1600 با ظرفیت 4 گیگابایت

243,000 تومان
 • مطابق با استاندارد JEDEC
 • مطابق با استاندارد RoHS

حافظه‌ی رم لپ تاپی ADATA مدل Premier DDR3L 1600 با ظرفیت 4 گیگابایت

255,000 تومان
 • مطابق با استاندارد JEDEC
 • مطابق با استاندارد RoHS

حافظه‌ی رم لپ تاپی ADATA مدل Premier DDR3L 1600 با ظرفیت 8 گیگابایت

579,000 تومان
 • مطابق با استاندارد JEDEC
 • مطابق با استاندارد RoHS

حافظه‌ی رم لپ تاپی ADATA مدل Premier DDR4 2133 با ظرفیت 8 گیگابایت

596,000 تومان
 • مطابق با استاندارد JEDEC
 • مطابق با استاندارد RoHS
 • پشتیبانی از پلتفرم Intel Haswell-E

حافظه‌ی رم لپ تاپی ADATA مدل Premier DDR4 2133 با ظرفیت 4 گیگابایت

311,000 تومان
 • مطابق با استاندارد JEDEC
 • مطابق با استاندارد RoHS
 • پشتیبانی از پلتفرم Intel Haswell-E

حافظه‌ی رم لپ تاپی ADATA مدل Premier DDR4 2400 با ظرفیت 8 گیگابایت

602,000 تومان
 • مطابق با استاندارد JEDEC
 • مطابق با استاندارد RoHS

حافظه‌ی رم لپ تاپی ADATA مدل Premier DDR4 2400 با ظرفیت 4 گیگابایت

317,000 تومان
 • مطابق با استاندارد JEDEC
 • مطابق با استاندارد RoHS

حافظه‌ی رم دسکتاپی ADATA مدل Premier DDR3L 1600 با ظرفیت 8 گیگابایت

451,000 تومان
 • مصرف بسیار پایین انرژی
 • سرعت قابل قبول با فرکانس 1600 مگاهرتز
 • ساخته شده مطابق با استانداردهای JEDEC و RoHS

حافظه‌ی رم دسکتاپی ADATA مدل Premier DDR3L 1600 با ظرفیت 4 گیگابایت

212,000 تومان
 • مصرف بسیار پایین انرژی
 • سرعت قابل قبول با فرکانس 1600 مگاهرتز
 • ساخته شده مطابق با استانداردهای JEDEC و RoHS

حافظه‌ی رم دسکتاپی ADATA مدل Premier DDR3 1600 با ظرفیت 4 گیگابایت

199,000 تومان
 • مصرف بسیار پایین انرژی
 • سرعت قابل قبول با فرکانس 1600 مگاهرتز
 • ساخته شده مطابق با استانداردهای JEDEC و RoHS

حافظه‌ی رم دسکتاپی ADATA مدل Premier DDR3 1600 با ظرفیت 8 گیگابایت

434,000 تومان
 • مصرف بسیار پایین انرژی
 • سرعت قابل قبول با فرکانس 1600 مگاهرتز
 • ساخته شده مطابق با استانداردهای JEDEC و RoHS

حافظه‌ی رم دسکتاپی ADATA مدل Premier DDR4 2133 با ظرفیت 8 گیگابایت

579,000 تومان
 • مصرف بسیار پایین انرژی 1.2 ولت
 • سرعت قابل قبول با فرکانس 2133 مگاهرتز
 • ساخته شده مطابق با استانداردهای JEDEC و RoHS

حافظه‌ی رم دسکتاپی ADATA مدل Premier DDR4 2133 با ظرفیت 4 گیگابایت

311,000 تومان
 • مصرف بسیار پایین انرژی 1.2 ولت
 • سرعت قابل قبول با فرکانس 2133 مگاهرتز
 • ساخته شده مطابق با استانداردهای JEDEC و RoHS