استیل
Close

فر توکار اخوان مدل F12

1,137,500 تومان
 • دارای 2 برنامه پخت
 • نمای فر:شیشه مشکی و استیل
 • نوع استیل:استیل ساده
 • کارکرد:گاز و برق
استیل
Close

فر توکار اخوان مدل F11

1,137,500 تومان
 • دارای 2 برنامه پخت
 • نمای فر:شیشه مشکی و استیل
 • نوع استیل:استیل ساده
 • کارکرد:گاز و برق
استیل
Close

فر توکار اخوان مدل F8

1,199,300 تومان
 • دارای 2 برنامه پخت
 • نمای فر:شیشه رفلکتیو
 • کارکرد:گاز و برق
استیل
Close

فر توکار اخوان مدل F7

1,161,000 تومان
 • دارای 2 برنامه پخت
 • نمای فر:شیشه رفلکتیو
 • کارکرد:گاز و برق
استیل
Close

فر توکار اخوان مدل F35

2,287,800 تومان
 • دارای 12 برنامه پخت
 • نمای فر:شیشه رفللکتیو و استیل
 • نوع استیل:استیل ساده
 • کارکرد:برق
مشکی
Close

فر توکار اخوان مدل F34

1,692,700 تومان
 • دارای 6 برنامه پخت
 • نمای فر:شیشه مشکی و پنل هلالی مشکی
 • کارکرد:گاز و برق
سفید
Close

فر توکار اخوان مدل F33

1,715,600 تومان
 • دارای 6 برنامه پخت
 • نمای فر:شیشه سفید و پنل هلالی سفید
 • کارکرد:گاز و برق
سفید
Close

فر توکار اخوان مدل F32

2,082,900 تومان
 • دارای 12 برنامه پخت
 • نمای فر:شیشه سفید و پنل هلالی سفید
 • کارکرد:برق
مشکی
Close

فر توکار اخوان مدل F30

1,564,700 تومان
 • دارای 8 برنامه پخت
 • نمای فر:شیشه مشکی ابزار خورده
 • کارکرد:برق
مشکی
Close

فر توکار اخوان مدل F29

1,979,900 تومان
 • دارای 12 برنامه پخت
 • نمای فر:شیشه و پنل مشکی هلالی
 • کارکرد:برق
مشکی
Close

فر توکار اخوان مدل F28

1,190,800 تومان
 • دارای 6 برنامه پخت
 • نمای فر:شیشه مشکی
 • کارکرد:گاز
استیل
Close

فر توکار اخوان مدل F6

1,167,800 تومان
 • دارای 2 برنامه پخت
 • نمای فر:شیشه رفلکتیو و استیل
 • نوع استیل:استیل ساده
 • نوع لعاب: خاکستری
 • کارکرد:گاز و برق
استیل
Close

فر توکار اخوان مدل F3

1,160,700 تومان
 • دارای 2 برنامه پخت
 • نمای فر:شیشه و استیل
 • نوع استیل:استیل ساده
 • نوع لعاب: خاکستری
 • کارکرد:گاز و برق
مشکی
Close

فر توکار اخوان مدل F5

1,126,700 تومان
 • دارای 2 برنامه پخت
 • نمای فر:شیشه
 • کارکرد:گاز و برق
استیل
Close

فر توکار اخوان مدل F4

1,144,500 تومان
 • دارای 2 برنامه پخت
 • نمای فر:شیشه و استیل
 • نوع استیل:استیل ساده
 • نوع لعاب: خاکستری
 • کارکرد:گاز و برق

فربرقی چندمنظوره بلومبرگ مدل 9890X

 • دارای ۱۳ برنامه پخت
 • ظرفیت: 70 لیتری
 • نوع لعاب: خاکستری
 • کنترل لمسی الکترونیکی
 • تعداد شیشه درب: 2عدد
 • نوع درب داخلی: کامل شیشه ای(قابل جدا شدن)
 • نوع درب بازشونده:کشیدن به سمت پایین