همراهان همیشگی فالوده، احتراما ارسال سفارش های لوازم خانگی از 23 فروردین ماه